सकाळी अभिषेक, प्रतिमा पूजन,
दुपारी आरती, तीर्थप्रसाद व महाप्रसाद.