सकाळी अभिषेक, महापूजा.
दुपारी आरती, तीर्थप्रसाद व महाप्रसाद.
सांय.७ वा आरती, पालखी.