सायंकाळी तुलसी विवाह,
त्रिपूर पूजन, दीपोत्सव,
श्रीं चा पालखी सोहळा.