Upcoming Events

Shri Reverend Vasudevanand Saraswati Tembye Swami Maharaj

Swamiji’s work is similar to Adyashankarcharya. So He can he respectfully called as ‘Adyashankarya’ of the Twentieth Century. The souce of Swamiji’s literature is Shri (co-ordinate) Shankaracharya’s “Adwait Vedant” He has tried to blend Adwait vedant with shri Datta sampradaya (Denomination). His interpretation on Dwisahastri book (A Book of two thousand verses on Gurucharitra.) reminds shri Adyashankaracharya’s interpretation on Brahmasutra. Shri Shankarcharya and Shri Swamiji thought ascetics, they did not accept ‘Karmasanyas’ But set an ideal example of love and service (welfare) before society. Both the Yatis (Ascetics) are looked upon respectfully for their co-ordination of ‘Moksha’ and ‘Karma’ in Indian society.

The Galaxy of prime disciples of Swamiji contains P.P.Gulwani Maharaj, Shri Rangavdhut of Nareshwar, P.P.Nrusinha saraswati Dixitswami Maharaj, Shri P.P Gandamaharaj, Shri Seetaramshastri Tembye Maharaj, Shri Pandit Maharaj Kshiprikar, Shri Nana Maharaj Taranekar. A Number of disciples inland and overseas look upon Swamiji as their spiritual Teacher. According to them Swamiji is the supreme Teacher of Teachers (Param Guru / Throrale Maharaj).

जितेंद्रिय गणाग्रणीरभिरत: परे ब्रह्मणि ।
कलौ श्रुतिपथावनेऽत्रितनयोऽवतीर्ण: स्वयम् ॥
करात्तसुकमण्डलु: कुमतखण्डने दण्डभृत् ।
पदप्रणतवत्सलो जयति वासुदेवो यति: ॥

Questionaire of Shri Paramhansa Parivrajkacharya Shri Vasudevanand Saraswati Tembye Swami Maharaj.

Clarification about questionnaire useful to the people prepared by Shri Vasudevanand Saraswati was given by a virtuous, away from fame, a Gentleman. It is published here.

Holy Mangaon - Prime Destinations

Shree Dattamandir Trust

श्रीदत्त संप्रदायामध्ये श्रीमत परमहंस परिव्राजकार्य वासुदेवानंद सरस्वती टेंब्ये स्वामींचे (थोरले महाराज) कर्तृत्व व स्थान मोठे आहे. थोरल्या महाराजांनी श्रीदत्तात्रेयांचा प्रथम अवतार मानल्या जाणाऱ्या श्रीपाद श्रीवल्लभ यांचे जन्मस्थान पीठापूर (आंध्र प्रदेश) आणि त्यांची कर्मभूमी कुरवपूर ही स्थाने, तसेच श्रीदत्तात्रेयांचे द्वितीय अवतार असणाऱ्या श्रीनृसिंह सरस्वती यांचे कारंजा येथील जन्मस्थान शोधून सर्व भक्तांसाठी खुले केले. वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराजांनी ‘दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा’ हा मंत्र संपूर्ण विश्वाला दिलेला आहे. अशा महाराजांचे जन्मगाव हे माणगाव होय. अशा या थोर विभूतीचे जन्मगाव व जन्मस्थान तसेच आयुष्यातील पहिली ३५ वर्षे याच माणगाव या क्षेत्री गेली. श्रीस्वामी महाराजांच्या वास्तव्यामुळे ही भूमी पवित्र व पावन झाली आहे. माणगाव हे ठिकाण सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ामध्ये कुडाळ आणि सावंतवाडीजवळ आहे. येथे भव्य दत्तमंदिर असून मंदिरामागे गुहा आहे. येथे भक्त निवास असून भोजनाची व्यवस्था उपलब्ध आहे.