श्री निर्मला मातेचे मंदिर

निर्मला नदी माणगांव मध्ये आहे. महाराज माणगांवी असताना याच नदीत आंघोळ करत असत. एकदा महाराज आंघोळीला गेले असता देवी प्रकट झाली आणि म्हणाली, मी ही नदी असून मला तुम्ही नाव…

गोशाळा

श्री दत्तमंदिरच्या परिसरात मंदिरच्या जागेत गोशाळा बांधण्याचा संस्थेचा मानस आहे. श्री दत्तमंदिरसाठी लागणारे दूध त्यामुळे उपलब्ध होऊ शकेल. नित्यपूजेसाठी दूध, दही व तूप उपलब्ध होऊ शकेल. गायींची नैमित्तिक देखभाल करणा-या…

ध्यानगुहेकडे जाणारा रस्ता

श्री. प. प. वासुदेवानंद सरस्वती टेंब्ये स्वामी महाराज या गुहेत बसून ध्यानधारणा करीत असत. याच गुहेत श्री दत्तमहाराजांनी त्यांना दर्शन दिलेले होते. ही गुहा दत्तमंदिरच्या नैऋत्य दिशेस डोंगरात असून तेथे…

कार्यालया समोरील मंडप

श्री दत्त मंदिरचे समोर संस्थानचे कार्यालय आहे. या कार्यालयासमोर सद्य परिस्थितीत मंडप नाही. श्री दत्त मंदिरात जाण्यासाठी हाच रस्ता असल्याने पावसाळी तसेच कडक उन्हाळी दिवसात दर्शनासाठी रांगेत उभे राहणा-या भक्तमंडळींना…

इतकेच लेख उपलब्ध आहेत..

पुढील लेख मिळवताना अनपेक्षित अडचण येत आहे. कृपया नंतर प्रयत्न करा..