बालशिषः स्तोत्र

स्वांशेनेदं ततं येन स त्वमीशात्रिनन्दन।। मुञ्चविपदभ्योsमुं रक्ष रक्ष हरे शिशुम् ।।१।। प्रातर्मंध्यन्दिने सायं निशि चाप्यव सर्वतः।। दुर्दृग्गोधूलिभूतार्तिगृहमातृग्रहादिकान् ।।२।। छिन्धि छिन्ध्यखिलारिष्टं कमण्डल्वरिशूलघृक्।। त्राहि त्राहि विभो नित्यं त्वद्रक्षालंकृतं शिशुम् ।।३।। सुप्तं स्थितं…

शांन्तिस्तोत्रम्

भूतप्रेतपिशाचाद्या यस्य स्मरणमात्रतः। दूरादेव पलायंते दत्तात्रेयं नामामि तम्।।१।। यन्नामस्मरणाद्दैन्यं पापं तापश्च नश्यति। भीतिग्रहार्तिंदुःस्वप्नं दत्तात्रेयं नमामि तम्।।२।। दद्रुस्फोटक कुष्टादि महामारी विषूचिका। नश्यंत्यन्येsपि रोगाश्च दत्तात्रेयं नमामि तम्।।३।। संगजा देशकालेत्था अपि सांक्रमिका गदाः।।…

हनुमंताची आरती

सत्राणे उड्डाणें हुंकार वदनीं। करि डळमळ भुमंडळ सिंधुजळ गगनीं। कडाडिलें ब्रम्हांड धाके त्रिभुवनी। सुरवर, नर, निशाचर त्या झाल्या पळणी।।१।। जयदेव जयदेव जय श्रीहनुमंता। तुमचेनी प्रसादे न भियें कृतांता।।धृ।। दुमदुमिलें पाताळ…

श्री दुर्गा सप्तशती नवरत्न माला मंत्र

(नित्यपठणासाठी श्री व्यास विरचित) या माया मधुकैटभ प्रमथनी या महिषोन्मूलिनी । या धूम्रेक्षण चंड मुंड मथनी या रक्त बीजाशनी । शक्तिः शुम्भनिशुम्भ दैत्य दलिनी या सिध्दिलक्ष्मीःपरा । सा चण्डी नवकोटिमूर्ति…

पादुकांची प्रार्थना

सांगावे कवणा ठाया जावें ।। कवणांते स्मरावें । कैसे काय करावें, कवण्यापरि मी रहावे । कवण येऊनि कुरुंदवाडीं स्वामीते मिळवावे ।।धृ।। या हारी जेवावे व्यवहारी । बोलावे संसारी । घालुनि…

श्री दत्तबावनी

( प.पू. श्रीरंगावधूत महाराजकृत ) जय योगीश्वर दत्त दयाळ । तुजं एक जगमा प्रतिपाळ । अत्र्यनसूया करी निमित्त, प्रगट्यो जगकारण निश्चित ।। ब्रह्मा हरि हरनो अवतार, शरणागतनो तारणहार । अंतर्यामी…

दत्तकृपाहस्त स्तोत्र

तापत्रयाने मम देह तापला । विश्रांती कोणीं नच देतसे मला । दैवे तुझें पद लाधले मला । दत्ता कृपा साऊली दे नमू तुला ।।१।। कामादि षड्वैरि सदैव ताडिती । दुर्वासना…

पंच पदी

श्री. प.प.टेंब्येस्वामी महाराजांनी करुणात्रिपदी रचली व आणखी दोन पदे रचून एकूण पाच पदे तयार होतात, म्हणून अशा पाच पदांना पंच पदी असे म्हणतात. पंच पदी पद पहिले उद्धरिं गुरुराया। अनसूयातनया…

सुमनहार!

नित्य वाचनासाठी, कै.श्री. जनार्दन श्रीपाद गणपत्ये कृत श्री.परमहंस परीव्राजकाचार्य वासुदेवावनंद सरस्वती स्वामी टेंब्ये महाराज यांचे लघु चरीत्र.. श्री गणेशायनम :। हे गणपती ,सरस्वती । माझी लेखणी तुमची स्फुर्ती मात कर…

श्री देवी यक्षिणी माहात्म्य

श्रीगणेशायनम ।श्रीसरस्वत्यैनम । श्रीगुरूभ्योन्नम । श्रीगणेश लंबोदरा सकल विद्यांच्या सागरा । कृपा निधि पार्वती कुमरा । तुझे चरणी नमन माझें ।।१।। कार्यरंभी तुझे स्मरण । करितां होईल संकट निवारण ।…

दत्तात्रेयाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्

परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमत् वासुदेवानंद सरस्वती (टेंब्ये) स्वामी महाराजांचे समग्र वाङमय हा अद्भुत चमत्कारच आहे. अत्यंत काटेकोर, व्याकरण-काव्य नियमांचा धागा न सोडता, प्रतिपादनाच्या विषयातच विविध मंत्रांची चपखल योजना करीत त्यांनी रचलेली…

जयलाभायशः प्राप्ति स्तोत्रं

दत्तात्रेयं महात्मानं वरदं भक्तवत्सलम् । प्रपन्नार्तिहरं वन्दे स्मर्तृगामी स माऽवतु ॥ १ ॥ दीनबन्धुं कृपासिन्धुं सर्वकारणकारणम् । सर्वारक्षाकरं वन्दे स्मर्तृगामी स माऽवतु ॥ २ ॥ शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणम् । नारायणं विभुं वंदे…

इतकेच लेख उपलब्ध आहेत..

पुढील लेख मिळवताना अनपेक्षित अडचण येत आहे. कृपया नंतर प्रयत्न करा..