घोरसंकट निवारण स्तोत्र आकस्मिक संकटांचे सहज निवारण.
श्री दत्तात्रेय कवच सर्व शारीरिक संरक्षण.
श्री दत्तस्तोत्र राग कमी होणे, मनशांती व रक्तदाबाचा विकार कमी होणेसाठी उपयुक्त.
श्रीपादवल्लभस्तोत्र देहरुपी श्रीसदगुरुप्राप्तीसाठी.
अपराधक्षमापनस्तोत्र नित्य पूजा केल्यानंतर म्हणावयाचे स्तोत्र.
श्री दत्तभावसुधारसस्तोत्र पूर्ण वाचनाने श्रीगुरुचरित्र वाचनाचे फल मिळते.
श्री दत्तभावसुधारसस्तोत्र (६३वा श्लोक) भगवदभक्त संतान होण्यासाठी.
श्री दत्तभावसुधारसस्तोत्र (६६ वा श्लोक) पोटदुखी कमी होण्यासाठी.
श्री सप्तशतीगुरुचरित्र घरामध्ये अखंड शांतता राहण्यासाठी, उत्तम आरोग्य व मनकामनापूर्तीसाठी.
श्री दत्तलीलामृताब्धिसार घरामध्ये अखंड शांतता राहण्यासाठी, उत्तम आरोग्य व मनकामनापूर्तीसाठी.
श्री दत्तमाहात्म्य घरामध्ये अखंड शांतता राहण्यासाठी, उत्तम आरोग्य व मनकामनापूर्तीसाठी.
वासुदेवमननसार प्रपंचामध्ये राहून अध्यात्म कसे साधावे.
सार्थ बालाशिषस्तोत्र लहान मुलांना , कुमाराना व कुमारिकांना दृष्ट, नजर लागू नये व अर्भकांना ग्रहादि पीडा पासून मुक्त करणारे हे स्तोत्र आहे.
मंत्रात्मक श्लोक जप कसा करावा, कर्ज निवारण्याचा व सौभाग्याचा मंत्र…
चाक्षुषोपनिषद डोळ्यांचे सर्व विकार व नंबर कमी होण्यासाठी व वंशामध्ये कोणालाही नेत्रविकार न होण्यासाठी उपयुक्त.
महाराजांच्या गळ्यातील हारामध्ये गुंफलेला श्लोक

मेशं केशं सुशम्भुं भुवनवनवहं मारहं रत्न रत्नं ।
वन्दे श्री देवदेवं सुगुणगुरुगुरुं श्रीकरं कंज कंजम् ।।
मामज्ञं मत्तमर्भं भवदवसुवहं वासनासर्वसंघे ।
मात: पात: सुतस्ते वहरहसि हरे देशिके शिष्यशिष्यम् ।।

श्री स्वामी महाराजांच्या गळ्यातील हारामध्ये गुंफलेला हा श्र्लोक आहे श्री सदगुरु कृपा प्राप्त होण्यासाठी रोज म्हणावा.